Một người đi từ A đến B với vận tốc 45km/h .Rồi trở về A với vận tốc =40km/h nếu thời gian đi ít hơn về là 15 phút .Tính Quãn

Một người đi từ A đến B với vận tốc 45km/h .Rồi trở về A với vận tốc =40km/h nếu thời gian đi ít hơn về là 15 phút .Tính Quãng đường từ A đến B

2 bình luận về “Một người đi từ A đến B với vận tốc 45km/h .Rồi trở về A với vận tốc =40km/h nếu thời gian đi ít hơn về là 15 phút .Tính Quãn”

 1. Gọi Quãng đường AB dài x(Km) (x > 0)
  Thời gian A đến B là : x/(45) (h)
  Thời gian B đến A là : x/(40) (h)
  15 phút = 1/4 h
  Theo đề bài , thời gian đi ít hơn thời gian về là 15 phút nên ta có phương trình :
  x/(40) – x/(45) = 1/4
  ⇔ (45x)/(1800) – (40x)/(1800) = 1/4
  ⇔ (5x)/(1800) = 1/4
  ⇔ x/(360) = 1/4
  ⇔ 4x = 360
  ⇔ x = 90(TM)
  Vậy quãng đường A đến B là 90Km

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới