Một ô tô chạy trên quãng đường AB. Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 35km/h lúc về ô tô chạy với vận tốc 42km/h. Vì vậy thời gian

Một ô tô chạy trên quãng đường AB. Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 35km/h lúc về ô tô chạy với vận tốc 42km/h. Vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là nửa giờ. Tính quãng đường AB

2 bình luận về “Một ô tô chạy trên quãng đường AB. Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 35km/h lúc về ô tô chạy với vận tốc 42km/h. Vì vậy thời gian”

 1. Giải đáp:
   Gọi quãng đường đi từ AB là x(km;x>0)
  Thời gian ô tô đi từ A->B là x/35(h)
  Thời gian ô tô đi từ B->A là x/42(h)
  Theo bài ra ta có pt:
  x/35-x/42=0,5
  <=> x (1/35-1/42)=0,5
  <=> x 1/210 =0,5
  <=> x =105(tm)
  Vậy quãng đường đi từ AB là105km

  Trả lời
 2. $\text{Gọi quãng đường $AB$ là $x (x>0, (km))$}$
  $\text{Thời gian lúc đi là}$ x/35 (giờ) 
  $\text{Thời gian lúc đi là}$ x/42 (giờ) 

  $\text{Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là $\frac{1}{2}$ giờ nên ta có:}$
  $\text{Ta có phương trình:}$
  x/35 -x/42 = 1/2
  <=> 6x-5x=105
  <=> x=105
  -> $\text{Vậy quãng đường AB dài 105 km}$

  Trả lời

Viết một bình luận