một ô tô chạy trên quãng đường AB. Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 80km/h, đi về ô tô chạy với vận tốc 60km/h. Vì vậy thời gian

một ô tô chạy trên quãng đường AB. Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 80km/h, đi về ô tô chạy với vận tốc 60km/h. Vì vậy thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính quãng đường AB?Viết một bình luận

Câu hỏi mới