một ô tô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50km/h. Lúc từ B đến A ô tô đi với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi 10km/h nên th

một ô tô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50km/h. Lúc từ B đến A ô tô đi với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi 10km/h nên thời gian lúc về hết nhiều hơn lúc đi là 30 phút. Tính quãng đường AB

1 bình luận về “một ô tô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50km/h. Lúc từ B đến A ô tô đi với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi 10km/h nên th”

 1. Giải đáp:
  Gọi quãng đường AB là x (km;x>0)
  Thời gian xe máy đi từ A->B là x/50 (h)
  Thời gian xe máy đi từ B->A là x/(50-10) = x/40 (h)
  Đổi 30 phút = 1/2 h
  Theo bài ra ta có:
  x/40 – x/50 = 1/2
  <=>x(1/40-1/50)=1/2
  <=>x . 1/200 = 1/2
  <=>x = 100 ™
  Vậy quãng đường AB là 100 km 
   
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới