Một ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h. Nhưng sau khi đi được 1 giờ với vận tốc đó ô tô dừng lại nghỉ 20 phút sau

Một ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h. Nhưng sau khi đi được 1 giờ với vận tốc đó ô tô dừng lại nghỉ 20 phút sau đó để đến B đúng hẹn ô tô phải phẳng tăng vận tốc thêm 10 km/h.Tính quãng đường ABViết một bình luận

Câu hỏi mới