Một số khi chia cho 6 dư 4, khi chia 7 dư 6,khi chia 11 dư 3 .Tìm số dư của số đó cho 462

Một số khi chia cho 6 dư 4, khi chia 7 dư 6,khi chia 11 dư 3 .Tìm số dư của số đó cho 462

1 bình luận về “Một số khi chia cho 6 dư 4, khi chia 7 dư 6,khi chia 11 dư 3 .Tìm số dư của số đó cho 462”

 1. Gọi số dư của số đó là M 
  M chia cho 6 dư 4
  ⇒ a – 4 chia hết cho 6
  ⇒ a + 8 chia hết cho 6
  ⇒  a – 4 + 12 chia hết cho 6
  M chia cho 7 dư 6
  ⇒ a – 6 chia hết cho 7
  ⇒ a + 8 chia hết cho 7
  a – 6 + 14 chia hết cho 7
  M chia cho 11 dư 3
  ⇒ a – 3 chia hết cho 11
  ⇒ a – 3 + 11 chia hết cho 11
  ⇒ a + 8 chia hết cho 11
  ⇒ a + 8 chia hết cho 6;7;11
  ⇒ a + 8 chia hết cho BCNN(6 ; 7 ; 11)
  ⇒ a+ 8 chia hết cho  462

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới