x mũ 3 -5x mũ 2+10x-50 giúp mình với ạ mình cho 5 sao

x mũ 3 -5x mũ 2+10x-50 giúp mình với ạ mình cho 5 sao

2 bình luận về “x mũ 3 -5x mũ 2+10x-50 giúp mình với ạ mình cho 5 sao”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới