Nếu $\triangle$ $ABC =$ $\triangle$ $EDF$ Mà $\triangle$ $EDF =$ $\triangle$ $MNQ$ Thì có suy ra được $\triangle$ $ABC =$ $\t

Nếu $\triangle$ $ABC =$ $\triangle$ $EDF$
Mà $\triangle$ $EDF =$ $\triangle$ $MNQ$
Thì có suy ra được $\triangle$ $ABC =$ $\triangle$ $MNQ$ không

2 bình luận về “Nếu $\triangle$ $ABC =$ $\triangle$ $EDF$ Mà $\triangle$ $EDF =$ $\triangle$ $MNQ$ Thì có suy ra được $\triangle$ $ABC =$ $\t”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  toCó.Vì hai tam giác đó cùng bằng một tam giác khác.
  *Bởi:
  -Có các cạnh phù hợp bằng nhau.
  -Các góc phù hợp bằng nhau.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới