Ở phía trong hình vuông ABCD dựng tam giác ABE cân đỉnh E có góc đáy $15^o$.Chứng minh rằng tam giác CDE đều Gia

Ở phía trong hình vuông ABCD dựng tam giác ABE cân đỉnh E có góc đáy $15^o$.Chứng minh rằng tam giác CDE đều
Giải theo 2 cáchViết một bình luận

Câu hỏi mới