`1` câu hỏi ai trả lời được được tặng chillbox `=============` Cho ` ABC (AB < AC)` , phân giác `AD. H` và

`1` câu hỏi ai trả lời được được tặng chillbox

`=============`

Cho ` ABC (AB < AC)` , phân giác `AD. H` và `K` lần lượt là hình chiếu của `B` và `C` trên `AD.` Gọi `I` là giao điểm của `CH` và `BK.`Chứng minh: `Al` là phân giác góc ngoài tại đỉnh `A` của ` ABC `
Viết một bình luận