1)tìm chỗ sai và sửa lại các bài giải sau cho đúng a) 3x-5+x=9-x <=>3x+x-x=9-6 &l

1)tìm chỗ sai và sửa lại các bài giải sau cho đúng

a) 3x-5+x=9-x

<=>3x+x-x=9-6

<=>3x=3

<=> x=1

b). 2t-3+5t=4t +13

<=>2t+5t-4t=13-3

<=> 3t=9

<=>t=3

2) giải các phương trình

a) 3x-2=2x -3

b )3-4u+24+6u=u +27+3u

( làm hộ em vs các anh chị

2 bình luận về “1)tìm chỗ sai và sửa lại các bài giải sau cho đúng a) 3x-5+x=9-x <=>3x+x-x=9-6 &l”

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   a) Lỗi sai : 3x+x-x=9-6
  Sửa :
  3x-5+x=9-x
  <=>3x+x+x=9+5
  <=>5x=14
  <=>x=14/5
  Vậy S={14/5}
  b) Lỗi sai : 2t+5t-4t=13-3
  Sửa :
  2t-3+5t=4t+13
  <=>2t+5t-4t=13+3
  <=>3t=16
  <=>t=16/3
  Vậy S={16/3}
  2)a)3x-2=2x-3
  <=>3x-2x=-3+2
  <=>x=-1
  Vậy S={-1}
  b)3-4u+24+6u=u+27+3u
  <=>-4u+6u-u-3u=27-24-3
  <=>-2u=0
  <=>u=0
  Vậy S={0}

  Trả lời
 2. 1.
  Sửa
  a) 3x-5+x=9-x
  <=>3x+x+x=9+5
  <=>5x= 14
  <=> x=14/5
  b). 2t-3+5t=4t +13
  <=>2t+5t-4t=13+3
  <=> 3t=16
  <=>t=16/3
  2.
  a)
  3x -2 =2x -3
  <=> x= -1
  Vậy S= {-1}
  b)
  3-4u +24 +6u = u +27 +3u
  <=> -u= 0
  <=> u =0
  Vậy S= {0}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới