(2x-10).(x+2,5)=0 1 ý này thôi ạ

(2x-10).(x+2,5)=0

1 ý này thôi ạ

2 bình luận về “(2x-10).(x+2,5)=0 1 ý này thôi ạ”

 1. (2x – 10).(x + 2,5) = 0
  $\Leftrightarrow$ $\left[\begin{matrix} 2x-10 = 0\\x+2,5 = 0\end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow$ $\left[\begin{matrix} 2x=10\\ x= -2,5\end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow$ $\left[\begin{matrix} x=5\\ x=-2,5\end{matrix}\right.$
  Vậy x = 5 hoặc x = -2,5

  Trả lời
 2. Giải đáp:S={5;-2,5}
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x-10).(x+2,5)=0
  $\Leftrightarrow$ $2x^2$+5x-10x-25=0
  $\Leftrightarrow$ $2x^2$-5x-25=0
  $\Leftrightarrow$ (x-5).(x+2,5)=0
  $\Leftrightarrow$ $\left[\begin{matrix} x-5=0\\ x+2,5=0\end{matrix}\right.$ $\Leftrightarrow$ $\left[\begin{matrix} x=5\\ x=-2,5\end{matrix}\right.$
  Vậy S={5;-2,5}

  Trả lời

Viết một bình luận