2/3×(x-13)=(125-x+13)

2/3×(x-13)=(125-x+13)

2 bình luận về “2/3×(x-13)=(125-x+13)”

 1. 2/3 (x – 13) = (125 -x + 13)
  => 2/3 x -(26)/3 = 138 – x
  => 2/3x + x = 138 + (26)/3
  => 5/3 x = (440)/3
  => x = (440)/3 : 5/3
  => x = 88
  Vậy x = 88
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới