x/90-x+60/120=9 Giải chi tiết dùm mik vs ạ

x/90-x+60/120=9

Giải chi tiết dùm mik vs ạViết một bình luận

Câu hỏi mới