Bài 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A, AB < AC. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC. 1. Ch

Bài 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A, AB < AC. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC.

1. Chứng minh Tử giác FDEC là hình bình hành

2. Chứng minh – AF DE

3. Gọi K là hình chiếu của điểm A trên cạnh BC, chứng minh tứ giác KDEF là hình thang cần

1 bình luận về “Bài 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A, AB < AC. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC. 1. Ch”

 1. xét Δ abc có 
  d là trung điểm ab
  f là trung điểm bc
  => df là đường trung bình của Δ abc
  => de = 1/2 ac
  => de // ac
  => de = af
  => fdec là hbh
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới