cách để viết kí hiệu góc + tam giác trong hoidap247 Cách viết tiểu sử Ai cho mình vào nhóm với

cách để viết kí hiệu góc + tam giác trong hoidap247

Cách viết tiểu sử

Ai cho mình vào nhóm với

1 bình luận về “cách để viết kí hiệu góc + tam giác trong hoidap247 Cách viết tiểu sử Ai cho mình vào nhóm với”

 1. $\text{→ Kí hiệu góc :}$
  + \widehat{}  ( thêm ” $ ” vào đầu và cuối ).
  $\text{→ Kí hiệu tam giác :}$
  + \triangle ( thêm ” $ ” vào đầu và cuối ).
  $\text{→ Cách viết tiểu sử :}$
  $\text{Vào phần có hai mũi tên hướng xuống phía bên phải}$
  $\text{màn hình ( kế bên username ) → chỉnh sửa thông tin}$
  $\text{→ thông tin chung.}$
  $\text{→ Còn về việc vào nhóm thì bạn cày chăm là được }$
  5 sao nha

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới