Câu 4.cho tam giác ABC vuông tại a có đường cao Ah(H thuộc BC) a Chứng minh:tam giác ABH đồng dạng tam giác CBA,từ đ

Câu 4.cho tam giác ABC vuông tại a có đường cao Ah(H thuộc BC)

a Chứng minh:tam giác ABH đồng dạng tam giác CBA,từ đó suy ra AB²=BH.BCViết một bình luận

Câu hỏi mới