Câu này có đúng không ạ?Em cảm ơn! 3x² – 3xy – 5x + 5y =(3x² – 3xy) – (5x – 5y) =3x(x – y) – 5(x – y)

Câu này có đúng không ạ?Em cảm ơn!

3x² – 3xy – 5x + 5y

=(3x² – 3xy) – (5x – 5y)

=3x(x – y) – 5(x – y)

=(x – y) (3x – 5)

2 bình luận về “Câu này có đúng không ạ?Em cảm ơn! 3x² – 3xy – 5x + 5y =(3x² – 3xy) – (5x – 5y) =3x(x – y) – 5(x – y)</p”

 1. 3x^2 – 3xy-5x+5y
  = 3x(x-y)-5x+5y
  = 3x(x-y)-5(x-y)
  = (x-y)(3x-5).
  ____________________
  Bài mình với bài cậu là 2 cách khác nhau nhưng 2 người điều đúng nha, cậu dùng cách nào cũng đc nha.
  => Bài cậu đúng nhá.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới