Cho AC=20cm BC=25cm tính diện tích ABC

Cho AC=20cm BC=25cm tính diện tích ABC

2 bình luận về “Cho AC=20cm BC=25cm tính diện tích ABC”

 1. Giải đáp:
   Sửa: Cho ΔABC vuông tại C. AC=20cm BC=25cm tính diện tích ABC
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích ΔABC là:
  S_(ABC)=1/2 . AC.BC=1/2 .20.25=250(cm^2)
  Vậy………………

  Trả lời
 2. \text{#A}
  Diện tích của $\Delta ABC$ là :
  $=>$ $S_{ABC}$ $=$ 1/2 \text{. 20 . 25 = 250 }( $cm^{2}$ )
  $=>$ $S_{ABC}$ $=$ $250$ $cm^{2}$ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới