cho MN=7cm,CD=2cm.Tính tỷ số CD và MN

cho MN=7cm,CD=2cm.Tính tỷ số CD và MN

2 bình luận về “cho MN=7cm,CD=2cm.Tính tỷ số CD và MN”

 1. Giải đáp: 2/7
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tỉ số của CD và MN là:
               ( CD )/( MN) = ( 2 cm )/(7 cm)
  —————————————————
  *** Tỉ số của hai số là thương của chúng được viết dưới dang phân số a/b (a,b ∈ZZ và b≠0 )
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời

Viết một bình luận