Cho tam giác ABC. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB, BC. a) Tứ giác ADEC là hình gì? Vì sao? b) Gọi F là

Cho tam giác ABC. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB, BC.

a) Tứ giác ADEC là hình gì? Vì sao?

b) Gọi F là đối xứng với E qua D. Tứ giác AEBF là hình gì? Vì sao?

2 bình luận về “Cho tam giác ABC. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB, BC. a) Tứ giác ADEC là hình gì? Vì sao? b) Gọi F là”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Xét \DeltaABC có: D,E lần lượt là trung điểm của AB,BC
  =>DE là đường trung bình của \DeltaABC
  =>DE////AC
  =>ADEC là hình thang
  Vậy ADEC là hình thang
  b)
  Xét tứ giác AEBF có:
  – D là trung điểm AB(g t)
  – D là trung điểm EF (F đối xứng với E qua D)
  =>AEBF là hình bình hành
  Vậy AEBF là hình bình hành

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới