Cho tam giác ABC vuông tại A ,AB = 3 cm, BC = 5 cm đường cao AH( H thuộc BC)

Cho tam giác ABC vuông tại A ,AB = 3 cm, BC = 5 cm đường cao AH( H thuộc BC) a, Chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HAC b, Chứng minh tam giác ABC = HAC c, Tính độ dài AC , AH

Cần giải gấp, chi tiết

1 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại A ,AB = 3 cm, BC = 5 cm đường cao AH( H thuộc BC)”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Tam giác ABC có đường cao AH
  => \hat{AHC} = 90^o
  Xét tam giác ABC và tam giác HAC ta có:
  \hat{BAC}=\hat{AHC} = 90^o
  \hat{C} chung
  =>  tam giác ABC đồng dạng tam giác HAC
  ————————————————–
  b) tam giác ABC đồng dạng tam giác HAC
  => \hat{ABC} = \hat{HAC} (2 góc tương ứng)
  c) Theo định lý Pitago: AC = sqrt(5^2-3^2) = 4 cm
  1/(AH)^2 = 1/(AB)^2 + 1/(AC)^2 = 1/3^2 + 1/4^2 = 25/144
  => AH = 2,4 cm

  cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-3-cm-bc-5-cm-duong-cao-ah-h-thuoc-bc

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới