Cho tam giác ABCD cân tại A có BC=6cm. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. a. Tính độ dài đoạn thẳng

Cho tam giác ABCD cân tại A có BC=6cm. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC.

a. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

b. Gọi K là điểm đối xứng của B qua N. Chứng minh tứ giác ABCK là hình bình hành.

C. Gọi H là điểm đối xứng của P qua M . Chứng minh tứ giác AHBP là hình chữ Nhật.

D. Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMPN là hình vuông.

1 bình luận về “Cho tam giác ABCD cân tại A có BC=6cm. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. a. Tính độ dài đoạn thẳng”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới