giải phương trình và biện luận (m^2-5m+6)nhân với x+3 = m ( m là là tham số )

giải phương trình và biện luận (m^2-5m+6)nhân với x+3 = m ( m là là tham số )

1 bình luận về “giải phương trình và biện luận (m^2-5m+6)nhân với x+3 = m ( m là là tham số )”

 1. → Ta có :
  ( m² – 5m + 6 )x + 3 = m
  ⇔ ( m² – 2m – 3m + 6 )x + 3 = m
  ⇔ [ m( m – 2 ) – 3( m – 2 ) ]x = m – 3
  ⇔ ( m – 2 )( m – 3 )x = m – 3
  ⇔ ( m – 2 )( m – 3 )x – ( m – 3 ) = 0
  ⇔ ( m – 3 )( mx – 2x – 1 ) = 0
  → Nếu m – 3 $\neq$ 0 thì phương trình có nghiệm.
  → Nếu m – 3 = 0 thì phương trình có vô số nghiệm.
  5 sao nha

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới