giúp mình với ạ và hứa vote 5 sao Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) 4x²-12x+9 b) 4x²+4x+1 <

giúp mình với ạ và hứa vote 5 sao

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) 4x²-12x+9

b) 4x²+4x+1

c) (3x-1)²-16

2 bình luận về “giúp mình với ạ và hứa vote 5 sao Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) 4x²-12x+9 b) 4x²+4x+1 <”

 1. Giải đáp:
  1. a) 4x2-12+9 = (2x)2 – 2.2x.3 + 32
                      = (2x – 3)2
  1. b) 4x2+4x+1 = (2x)2 + 2.2x.1 + 12
                       = (2x+1)2
  1. c) (3x-1)2 – 16 = (3x-1)2 – 42
                          = (3x-1-4).(3x-1+4)
                          = (3x-5).(3x+3)
                          = (3x-5).(x+1).3
                          = 3.(3x-5).(x+1)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới