Hãy giải phương trình sau đây: 2A +2G = 3000 A/G = 2/3 Hãy tìm A và G Mọi người giải thích thật ch

Hãy giải phương trình sau đây:

2A +2G = 3000

A/G = 2/3

Hãy tìm A và G

Mọi người giải thích thật chi tiết giúp mình nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới