Khai triển hằng đẳng thức (3a-2)^3 Hệ số của đơn thức a^2 là

Khai triển hằng đẳng thức (3a-2)^3

Hệ số của đơn thức a^2 làViết một bình luận

Câu hỏi mới