Một ca nô xuôi ngược một khúc sông 80km hết tổng cộng 8 giờ 20 phút tính vận tốc ca nô bết vận tốc dòng nước bằng 4km/h

Một ca nô xuôi ngược một khúc sông 80km hết tổng cộng 8 giờ 20 phút tính vận tốc ca nô bết vận tốc dòng nước bằng 4km/hViết một bình luận

Câu hỏi mới