Một ô tô chạy trên quãng đường AB .Lúc đi từ A đến B ô tô chạy với vận tốc 42 km/h , lúc từ B về A ô tô chạy với vận tốc 3

Một ô tô chạy trên quãng đường AB .Lúc đi từ A đến B ô tô chạy với vận tốc 42 km/h , lúc từ B về A ô tô chạy với vận tốc 30 km/h .Vì vậy thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 40 phút . Tính quãng đường AB

2 bình luận về “Một ô tô chạy trên quãng đường AB .Lúc đi từ A đến B ô tô chạy với vận tốc 42 km/h , lúc từ B về A ô tô chạy với vận tốc 3”

 1. Giải đáp: Đổi 40p = 2/3h
   Gọi quãng đường AB là : x ( x thuộc N, x >0 , km)
  Thời gian ô tô đi từ A đến B là x/42 ( giờ ) 
  Thời gian ô tô từ B về A là x/30 ( giờ )
  Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 40p nên ta có pt : 
  x/42 + 2/3 = x/30
  <=> 5x/210 + 140/210 = 7x/210
  <=> 5x + 140 = 7x
  <=> 5x – 7x = -140
  <=> -2x = -140
  <=> x = 70
  Vậy quãng đường AB dài 70km
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
                       Đổi 40p = 2/3h
  Gọi quãng đường AB là : x ( x ∈ N, x >0 , km)
  Thời gian ô tô đi từ A đến B là x/42 ( giờ )
  Thời gian ô tô từ B về A là x/30 ( giờ )
  Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 40p nên ta có pt : 
  x/42 + 2/3 = x/30
  <=> 5x/210 + 140/210 = 7x/210
  <=> 5x + 140 = 7x
  <=> 5x – 7x = -140
  <=> -2x = -140
  <=> x = 70
  Vậy quãng đường AB dài 70km
   

  Trả lời

Viết một bình luận