Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 300m tính diện tích của thửa ruộng biết rằng nếu chiều dài giảm đi 3 lần và chiề

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 300m tính diện tích của thửa ruộng biết rằng nếu chiều dài giảm đi 3 lần và chiều rộng tăng 2 lần thì chu vi thửa ruộng không thay đổiViết một bình luận

Câu hỏi mới