Phân tích đa thức x²+2x-3(x+2) thành nhân tử

Phân tích đa thức x²+2x-3(x+2) thành nhân tử

2 bình luận về “Phân tích đa thức x²+2x-3(x+2) thành nhân tử”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới