Phân tích đa thức thành nhân tử a^- 7a^2+ 14a -8,

Phân tích đa thức thành nhân tử

a^- 7a^2+ 14a -8,

1 bình luận về “Phân tích đa thức thành nhân tử a^- 7a^2+ 14a -8,”

 1. a^-7*a^2+14a-8
  =a^{-7+2}+14a-8
  =a^-5+14a-8
  =a(a^-6+14)-8
  =(sqrt{a}*sqrt{a^-6+14})^2-(2sqrt2)^2
  =(sqrt{a}*sqrt{1/{a^6}+14}+2sqrt2)(sqrt{a}*sqrt{1/{a^6}+14}-2sqrt2)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới