Phân tích thành nhân tử: 10x(x-y) – 6y ( y-x)

Phân tích thành nhân tử:

10x(x-y) – 6y ( y-x)

2 bình luận về “Phân tích thành nhân tử: 10x(x-y) – 6y ( y-x)”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới