Phân tích thành nhân tử: a, 3x² + 6x² – 3x b, 8a (b-c)+6b(c-b) Giúp với ạ!! Cảm ơn

Phân tích thành nhân tử:

a, 3x² + 6x² – 3x

b, 8a (b-c)+6b(c-b)

Giúp với ạ!! Cảm ơn

1 bình luận về “Phân tích thành nhân tử: a, 3x² + 6x² – 3x b, 8a (b-c)+6b(c-b) Giúp với ạ!! Cảm ơn”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới