Quãng đường AB dài 180km . Cùng 1 lúc , hai ô tô khởi hành từ A đến B . Do vận tốc của ô tô thứ nhất hơn vận tốc của ô tô

Quãng đường AB dài 180km . Cùng 1 lúc , hai ô tô khởi hành từ A đến B . Do vận tốc của ô tô thứ nhất hơn vận tốc của ô tô thứ 2 là 15km/h nên ô tô thứ nhất đến sớm hơn ô tô thứ 2 là 2h . Tính vận tốc mỗi ô tô.

Giải chi tiết dùm vs ạViết một bình luận

Câu hỏi mới