SoS giải dùm mình phương trình này với 4x(3-2x)-15+10x=0

SoS giải dùm mình phương trình này với

4x(3-2x)-15+10x=0

2 bình luận về “SoS giải dùm mình phương trình này với 4x(3-2x)-15+10x=0”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $4x(3-2x)-15+10x=0$
  ⇔ $12x-8x^2-15+10x=0$
  ⇔ $-8x^2+22x-15=0$
  ⇔ $8x^2-22x+15=0$
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=\frac32\\x=\frac54\end{array} \right.\)
  Vậy phương trình có tập nghiệm $S=(\frac54; \frac32)$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới