Thế nào là hai phương trình tương đương?

Thế nào là hai phương trình tương đương?Viết một bình luận

Câu hỏi mới