Tìm điều kiện của thần số m để phương trình ( m -2)×x+5=0 là phương trình bậc nhất một ẩn Giúp mik giải bài này vs l

Tìm điều kiện của thần số m để phương trình ( m -2)×x+5=0 là phương trình bậc nhất một ẩn

Giúp mik giải bài này vs làm ơn đi mà

2 bình luận về “Tìm điều kiện của thần số m để phương trình ( m -2)×x+5=0 là phương trình bậc nhất một ẩn Giúp mik giải bài này vs l”

 1. Lời giải chi tiết:
  a=m-2, b=5
  Để phương trình trên là phương trình bậc nhất một ẩn thì a ne 0 (theo định nghĩa)
  => m-2 ne 0
  => m ne 0+2
  => m ne 2
  Vậy m ne 2 thì phương trình trên là phương trình bậc nhất một ẩn.
  color[blue]bbtext[@BadMood]
  $#FanOfGD$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Ta cho phương trình:
  (m-2).x+5=0 (1)
  Ta có:
  a=m-2;b=5
  Để phương trình (1) là phương trình bậc nhất thì hệ số a\ne0
  <=>m-2\ne0
  <=>m\ne2
  Vậy m\ne2 để phương trình (1) là phương trình bậc nhất một ẩn 

  Trả lời

Viết một bình luận