Tính diện tích hình thoi biết độ dài hai đường chéo của nó lần lượt là 10dm và 13dm

Tính diện tích hình thoi biết độ dài hai đường chéo của nó lần lượt là 10dm và 13dm

2 bình luận về “Tính diện tích hình thoi biết độ dài hai đường chéo của nó lần lượt là 10dm và 13dm”

Viết một bình luận