Tứ giác có hai hình chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là : A: hình thang B: hình chữ nhật

Tứ giác có hai hình chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là :

A: hình thang B: hình chữ nhật C: hình bình hành D: hình thoi

2 bình luận về “Tứ giác có hai hình chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là : A: hình thang B: hình chữ nhật”

  1. Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành
    Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chứ nhật
    ⇒ Chọn B

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới