Về đường trung tuyến CI của triangle ABC (I in AB ) Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với CI tai D Vẽ giú

Về đường trung tuyến CI của triangle ABC (I in AB ) Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với CI tai D

Vẽ giúp mình ạ
Viết một bình luận