Phân thức đa thức thành nhân tử $x^{2}$ – x -xy+y

Phân thức đa thức thành nhân tử
$x^{2}$ – x -xy+y

2 bình luận về “Phân thức đa thức thành nhân tử $x^{2}$ – x -xy+y”

 1. Giải đáp:
   ( x – y ) ( x -1)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    x^2 – x – xy + y
  = ( x^2 -x ) – ( xy – y )
  = x  ( x -1) – y ( x -1)
  = ( x – y ) ( x -1)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới