phân tích đa thức: `x^3-x^2-4x+4`

phân tích đa thức: `x^3-x^2-4x+4`

2 bình luận về “phân tích đa thức: `x^3-x^2-4x+4`”

 1. x^3 – x^2 – 4x + 4
  <=> x^2 ( x – 1) – 4(x -1)
  <=> (x^2 – 4)(x – 1)
  <=> (x -2)(x + 2)(x -1)
  —-
  @ Áp dụng :
  HĐT : a^2 – b^2 = (a – b)(a + b)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới