Phân tích đa thức thành nhân từ `: x^2+2x+1-y^2`

Phân tích đa thức thành nhân từ `: x^2+2x+1-y^2`

2 bình luận về “Phân tích đa thức thành nhân từ `: x^2+2x+1-y^2`”

 1. x^2 + 2x + 1 -y^2
  =(x^2 + 2x + 1 ) -y^2
  =( x+ 1) ^2 – y^2
  =( x+1 -y ) . ( x+1 +y )
  áp dụng : 
  ( a + b)^2 = a^2 + 2ab +b^2
  a^2 – b^2 = ( a-b ) .( a+b)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới