phân tích đa thức thành nhân tử: x^2+3x+5y+xy-10

phân tích đa thức thành nhân tử: x^2+3x+5y+xy-10

2 bình luận về “phân tích đa thức thành nhân tử: x^2+3x+5y+xy-10”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới