Phân tích đa thức thành nhân tử: 2x(y – z) + (z – y)(x + y)

Phân tích đa thức thành nhân tử: 2x(y – z) + (z – y)(x + y)

2 bình luận về “Phân tích đa thức thành nhân tử: 2x(y – z) + (z – y)(x + y)”

 1. Đáp án + giải thích các bước giải:
  Gửi ạ
  2x(y-z)+(z-y)(x+y)
  =2x(y-z)-(y-z)(x+y)
  =(y-z)[2x-(x+y)]
  =(y-z)(2x-x-y)
  =(y-z)(x-y)
  Lưu ý: a- b = -(a-b)=b-a
  Hay nói cách khác: a-b là số đối của b-a

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới