Phân tích đa thức thành nhân tử : x² – 2xz – 9 + z²

Phân tích đa thức thành nhân tử :
x² – 2xz – 9 + z²

2 bình luận về “Phân tích đa thức thành nhân tử : x² – 2xz – 9 + z²”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2 – 2xz – 9 + z^2
  = x^2 – 2xz + z^2 – 9
  = ( x – z )^2 – 3^3
  = ( x – z – 3 )( x – z + 3 )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới