Phân tích đa thức thành nhân tử -7x^2 + 170x + 1200

Phân tích đa thức thành nhân tử -7x^2 + 170x + 1200

2 bình luận về “Phân tích đa thức thành nhân tử -7x^2 + 170x + 1200”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  -7x^2+170x+1200
  = -7x^2+210x-40x+1200
  = -7x(x-30)-40(x-30)
  = (x-30)(-7x-40)
  = (x-30)[-(7x+40)]
  = (30-x)(7x+40)
  color{Red}{@Ss} 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới