Phân tích ĐTTNT 3x^3- 7x^2+17x-5

Phân tích ĐTTNT

3x^3- 7x^2+17x-5

2 bình luận về “Phân tích ĐTTNT 3x^3- 7x^2+17x-5”

 1. Giải đáp:
  (3x-1)(x^2 – 2x + 5)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  3x^3 – 7x^2 + 17x – 5
  = 3x^3 – x^2 – 6x^2 + 2x + 15x – 5
  = (3x^3 – x^2) – (6x^2 – 2x ) + (15x – 5)
  = x^2(3x – 1) – 2x(3x-1) + 5(3x-1)
  = (3x-1)(x^2 – 2x + 5)

  Trả lời
 2. 3x^3 – 7x^2 + 17 x – 5
  = 3x^3 + (-x^2 – 6x^2 ) + (2x + 15 x) -5
  = 3x^3 -x^2 – 6x^2  + 2x + 15 x -5
  = (3x^3  -x^2) + (-6x^2 + 2x ) + (15x – 5)
  = x^2 ( 3x -1 ) – 2x ( 3x – 1) +5(3x – 1)
  = (x^2 – 2x + 5)(3x – 1)
  ——–
  @ Áp dụng :
  – Quy tắc phá ngoặc .
  – Nhóm 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới