` Q = ( 3x^2 – 8x +6)/ ( x^2 -2x+1) ` Tìm ` Min ` Giari chi tiết giúp e với

` Q = ( 3x^2 – 8x +6)/ ( x^2 -2x+1) `
Tìm ` Min `
Giari chi tiết giúp e với

1 bình luận về “` Q = ( 3x^2 – 8x +6)/ ( x^2 -2x+1) ` Tìm ` Min ` Giari chi tiết giúp e với”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Q = {3x^2-8x+6}/{x^2-2x+1} (ĐKXĐ: x \ne 1)
  ⇒ Q-2= {3x^2-8x+6-2(x^2-2x+1)}/{(x-1)^2}
  ⇔ Q-2 = {x^2 – 4x + 4}/{(x-1)^2}
  ⇔ Q-2 = ({x-2}/{x-1})^2  ≥ 0 
  ⇒ Q ≥2. Dấu bằng xảy ra khi : $x=2$
    Vậy Q_{min}=2 tại $x=2$.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới